Kela Lapsimessut

Satumetsä äitiyspakkaus

Toteutimme Kelan Lapsimessujen keväisen raikkaan osaston, jonka ulkoasu rakentui vuoden 2024 uuden ”Satumetsä” äitiyspakkauksen visuaalista ilmettä mukaillen. Äitiyspakkauksen laatikkokuvion suunnittelija ja kuvittaja Heli Hyppönen haluaa viestiä työllään lämpöä ja rakkautta erilaisten perheiden, läheisten ja ympäröivän luonnon kesken. Kuvituksen teema jatkuu seinäprinteistä muihin rakenteisiin luoden osastolle kolmiulotteisuutta. Äitiyspakkauksen sisällön houkutteleva ja selkeä esille tuominen oli isossa ja tärkeässä roolissa.

” Haluan kilpailutyölläni viestiä lämpöä ja rakkautta perheiden, läheisten ja meitä ympäröivän luonnon kesken. Toivon runsaiden kuvitusten ja niiden lämpimän tunnelman tuovan iloa jokaiseen perheeseen ja tärkeään elämänvaiheeseen, kun vauva saapuu.”

Heli Hyppönen,
Metropolia Ammattikorkeakoulu