Ascom

Ascomin Suomen pääkonttoriin Turkuun suunniteltiin ja toteutettiin simulaatiotila, jossa voi tutustua sairaaloiden tiedonkulkua ja tiedon hallintaa tehostaviin viestintäratkaisuihin.

Ascomin toimitiloihin haluttiin tila, jossa sairaalaympäristön erilaisiin ratkaisuihin voi tutustua autenttisessa ympäristössä. Simuloidussa sairaalaympäristössä voi tutustua erilaisiin ratkaisukokonaisuuksiin ja käydä samalla läpi myös järjestelmän yksityiskohtia Ascomin teknisten asiantuntijoiden kanssa.Standi suunnitteli ja toteutti tilan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, luoden modernit puitteet asiakastyön tueksi.