Vuonna 2020 työn tekeminen muuttui ja digiloikan myötä myös toimitiloihin tarvitaan muutoksia. Työpisteiden määrä vähenee entisestään ja yritysten toimitilat muokkautuvat enemmän ryhmä- ja tiimityötä tukeviksi tiloiksi. Kriittiseen rooliin nousee neuvotteluhuoneiden tekniikka yhä useamman osallistujan osallistuessa kokouksiin etänä.

Perinteisesti toimitilat on suunniteltu palvelemaan omaa henkilöstöä ja vierailevia asiakkaita. Nyt on kuitenkin loistava hetki kääntää katseet myös verkon toiseen päähän ja kiinnittää huomiota siihen, mitä asiakkaasi ja yhteistyökumppanisi kokevat, kun kohtaavat työntekijäsi etäpalavereissa.

Välittyykö yrityksesi visuaalinen ilme ja näkyvätkö kaikki osallistujat selkeästi vastaanottajille?

Onko tila toiminnallinen ja esitystekniikka kunnossa? Kuuluuko ääni ja onko ympäristö hyvin akustoitu – häiriötön ja kaiuton?

Pitäisikö kotitoimistoissa olla yrityksenne ilmeen mukainen tausta tai tarvitsevatko työntekijänne esimerkiksi sermituotteita rauhallisemman työtilan varmistamiseksi?

Me olemme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa etäneuvottelutiloja asiakkaidemme kanssa.  Kutsu meidät ilmaiselle kartoituskäynnille. Varmistetaan yhdessä, että tilasi vastaavat muuttuvan työn tarpeisiin.